Privacy beleid V4 Interim Management & Coaching (v2.0 maart 2019)

V4 Interim Management & Coaching, kantoorhoudend aan de Computerweg 1, 3821 AA te Amersfoort en postadres op Slootakkers 3, 3829 GN te Hooglanderveen, handelend onder de namen: V4 Coaching, V4 Interim, V4 Contact en Teamleidercoaching.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

V4 Interim Management & Coaching heeft dit privacy beleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken op de websites van V4 Interim Management & Coaching: te weten: www.V4Interim.nl, www.V4Coaching.nl, www.V4Contact.nl, www.Teamleidercoaching.nl en www.klantcontactscan.nl én op alle transacties en overeenkomsten met V4 Interim Management & Coaching h/o V4Interim, V4Contact, V4Coaching en Teamleidercoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
V4 Interim Management & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf via een aanmeldformulier via onze website of per mail of persoonlijk aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Wij gebruiken deze gegevens voor

 • Het afhandelen van opdracht en de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 • V4 Interim Management & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
V4 Interim Management & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze websites en/of dienst heeft NIET de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 085-3012252 dan verwijderen wij deze informatie.

Delen met derden
V4 Interim Management & Coaching zal uw gegevens NIMMER aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u en er bijvoorbeeld met andere partijen wordt samengewerkt. V4 Interim Management & Coaching sluit met elke partij waarmee zij zaken doet een separate overeenkomst om aan de geldende privacyregels te voldoen.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij uw gegevens beveiligen / SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van het aanmeldformulier ZZP op www.V4Interim.nl of het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief op onze websites; dan worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat V4 Interim Management & Coaching gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar V4 Interim Management & Coaching, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen op een eigen server. Er wordt gewerkt met een virusscanner en een firewall.

V4 Interim Management & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@V4Interim.nl.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.
V4 Interim Management & Coaching maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.
V4 Interim Management & Coaching maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics
V4 Interim Management & Coaching maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan V4 Interim Management & Coaching.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. V4 Interim Management & Coaching heeft hier geen invloed op.
V4 Interim Management & Coaching heeft Google geen toestemming gegeven om V4 Interim Management & Coaching verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V4 Interim Management & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@V4Interim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Disclaimer
V4 Interim Management & Coaching is gerechtigd de inhoud van dit Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Neem contact met ons op. V4 Interim Management & Coaching. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel Gooi en Eemland: 65037219. E-mailadres: contact@V4Interim.nl of telefonisch: 085-3012252