Teamcoaching & Coaching van MT’s

Hoe verloopt de samenwerking binnen het Management Team (MT) op de vloer?
Verloopt de communicatie soepel en geven jullie dezelfde informatie door?
Kennen jullie elkaar echt en weten jullie elkaars kwaliteiten optimaal te benutten?
Teamcoaching

Door middel van een combinatie van persoonlijke en Teamcoaching brengen we jullie als geheel MT graag naar een volgende fase in jullie team- en persoonlijke ontwikkeling.
We spiegelen, ondersteunen en dagen jullie soms ook uit om buiten je comfortzone te treden. Op die manier kun je in een veilige omgeving ervaren, leren en groeien, ook dat zorgt voor de noodzakelijke onderlinge verbinding in een MT.
Wij coachen zowel teamleiders, assistent teamleiders en supervisors als team, als ook gehele managementteams inclusief stafmedewerkers en KCC manager.

“De kracht van een sterk team zit altijd in de verschillen.”

Door gebruik te maken van ieders eigen unieke talent wordt elk teamlid optimaal benut. Die persoonlijke- en karakterverschillen vragen echter ook aandacht. Door je bewust te worden van wie jij bent (talenten en valkuilen), maar ook wie de anders is en hoe je die het meest efficiënt kunt benaderen ontstaan mooie dingen en zijn jullie in staat om als team gezamenlijk te excelleren, en dat is zichtbaar en voelbaar op de vloer en vertaald zich direct door naar jullie medewerkers.

Teamcoaching
Trainingen Management

In onze Teamcoaching maken we gebruik van datgene wat specifiek in jullie MT speelt. Dat kan gaan over wie jullie zijn als persoon en het effect daarvan op jullie als team (we kunnen dan bijvoorbeeld gebruik maken van een teamanalyse) en waar jullie voor willen staan (helder krijgen van missie, visie, doelen). Maar het kan ook gaan over meer gevoelige thema’s als vertrouwen of de onderlinge communicatie. Of wellicht willen jullie LEAN of KCS introduceren, meer uniformiteit creëeren in de wijze waarop jullie QM uitvoeren of feedback geven aan medewerkers. Hoe kun je als verschillende (team)managers – met vaak ieder een eigen team binnen 1 klantcontactcenter – informatie uniform brengen en toch jezelf daar in zijn? Wij laten het jullie graag ervaren en helpen jullie hier graag mee.

Op basis van de specifiek voor jullie MT geldende behoeften ontwikkelen wij een maatwerk programma. Naast direct merkbare korte termijn resultaten, zorgen wij er ook voor dat jullie handelen én denken als MT een dusdanige boost krijgt, dat jullie zowel individueel en als team in staat zijn naar de toekomst toe je voortdurend te blijven ontwikkelen.

Weten wat wij voor u of jullie MT kunnen betekenen?
Graag gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden!

Bel 085 3012252 of mail ons voor meer informatie: contact@teamleidercoaching.nl

Of meld je gelijk aan en stuur een mail naar: aanmelden@teamleidercoaching.nl

Vermeld daarin je naam en telefoonnummer. Je ontvangt dan een aanmeldformulier en alle nadere informatie vooraf.